Cặn Bã Hoàn Lương
Đánh giá: 0.00/10 bởi 0 người.

Cặn Bã Hoàn Lương

Tác giả: Ngũy Nhiên

Thể loại: Truyện Đam Mỹ

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Sưu tầm

Ngày đó sau khi thành công tách y ra khỏi Trương Viễn Hoài, hắn ta bắt đầu thuyết âm mưu không ngừng đặt điều li gián mối quan hệ giữa họ, từ đó việc độ hảo cảm đột ngột bị trừ liền có thể lí giải.


Bước đầu của Cố Thanh rất thuận lợi, nhưng sau đó xảy ra một việc ngoài dự tính, Ngụy Hạo bí mật tiếp cận Vương Nhật tiết lộ ân oán hai đời của họ, đồng thời vẫn giữ vai trò đồng minh.

Lý giải về hành động bất nhất của Ngụy Hạo, Trương Viễn Hoài chỉ nghĩ đến một khả năng là ông ta không hoàn toàn chung mục đích với Cố Thanh.

5 Chương mới cập nhật truyện Cặn Bã Hoàn Lương

Danh sách chương Cặn Bã Hoàn Lương