Do không đủ kinh phí để duy trì website, nên website sẽ đóng cửa.
Mọi người có thể vô đây để đọc truyện tiếp nha: >>> TruyenKul.Com - Đọc truyện thì phải kul
Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong khoảng thời gian vừa qua.